Manşet

Fidan: Afyonkarahisar’da EYT’den 20 Bin Kişiye Aylık Bağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan, sosyal güvenliğin toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini kurumsal ve düzenli hale getirdiğini belirtti. 

Fidan, “Sosyal güvenlik sistemi, vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere karşı korumayı amaçlamaktadır” dedi.

Kayıt Dışı İstihdamın Olumsuz Etkileri

Kayıt dışı istihdamın birçok olumsuz etkiye neden olduğunu vurgulayan Fidan, “Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. 

Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. 

Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar, hem işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

Sigorta Primi Teşvikleri

Sigorta primi teşviklerinden de bahseden Fidan, “Sigorta primi teşvikleri, ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının arttırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının arttırılması gibi amaçlarla uygulanmaktadır. 

İşverenlerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.

Afyonkarahisar’da EYT Süreci

EYT sürecine de değinen Fidan, “İlimizde yaklaşık 20 bin başvurudan tamamına yakınına aylık bağlanmıştır” bilgisini paylaştı. 

Bu süreçte gösterilen hassasiyet ve çalışmalarla, başvuruların büyük bir kısmının olumlu sonuçlandığını belirtti.

#Afyonkarahisar #SosyalGüvenlik #EYT #KayıtDışıİstihdam #SigortaPrimiTeşvikleri