Sağlık

Kalp Cerrahı Hangi Ameliyatları Yapar?

Kalp cerrahisi, kalp ve damar sistemiyle ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayan bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Kalp cerrahları, kapsamlı cerrahi prosedürler gerçekleştirerek hastaların yaşam kalitesini artırır ve kalp hastalıklarının olumsuz etkilerini azaltır. Bu cerrahi müdahaleler hassas işlemler olmakla birlikte hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. O sebeple, uzman kalp cerrahı ellerinde tedavi olmak şarttır. Buradan hareketle, kalp cerrahisi hangi ameliyatları yapar? Gelin öğrenelim!

Kalp Cerrahisi Nedir?

Kalp cerrahisi, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıkların cerrahi müdahale gerektirdiği bir tıp dalıdır. Bu tür cerrahi müdahaleler, kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar. Kalp cerrahları, kalbin yapısal ve işlevsel sorunlarını düzeltmek veya koroner arter hastalığı, kalp kapaklarındaki bozukluklar gibi kalp problemlerini tedavi etmek için çalışırlar.

Kalp Cerrahının Yaptığı Ameliyatlar

Koroner Arter Cerrahisi (Bypass Cerrahisi)

Koroner arter bypass cerrahisi, kalp kasına giden kan akışını artırmak için kullanılan bir prosedürdür. Bu işlem sırasında, hastanın göğsündeki veya bacaklarındaki damarlar kullanılarak, tıkanmış veya daralmış koroner arterlerin yanından yeni bir yol oluşturulur. Bu sayede kan akışı düzelir. Kalp kasına yeterli oksijen ve besin maddesi taşınır.

Kalp Kapak Cerrahisi

Kalp kapak cerrahisi, kalp kapaklarındaki hasarlı veya işlevini yitirmiş kapakların onarılması veya değiştirilmesini içerir. Kalp kapakları, kanın kalbin farklı bölmeleri arasında akışını düzenler. Bu cerrahi prosedür, kalp kapaklarında daralma (stenoz) veya yetersiz kapanma (yetmezlik) gibi sorunlar yaşayan hastalara yardımcı olur. Yapay kapaklar, cerrahi sırasında kalbe yerleştirilebilir.

Aort Cerrahisi

Aort, vücudun ana atardamarıdır. Kalpten çıkar, vücuda kan pompalar. Aort cerrahisi, aortun çeşitli hastalıklarını tedavi etmek için yapılır. Bu hastalıklar arasında aort anevrizması (damarın genişlemesi), aort diseksiyonu (damar duvarının yırtılması) ve aort koarktasyonu (damarın daralması) yer alır. Cerrahi müdahale, anevrizmanın veya yırtılmanın önlenmesi veya tedavisi için gerekir.

Kalp Nakli

Kalp nakli, kalp yetmezliği olan hastalara yapılan bir tedavi seçeneğidir. Kalp nakli, donörden alınan sağlıklı bir kalbin alıcı hastanın kalbine nakledilmesini içerir. Bu karmaşık cerrahi prosedür, son çare olarak düşünülür. Sadece diğer tedavilerin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda kullanılır.

Pediatrik Kalp Cerrahisi

Pediatrik kalp cerrahisi, doğumsal kalp kusurlarını veya çocukluk çağındaki kalp hastalıklarını tedavi etmek için yapılan cerrahi müdahaleleri içerir. Bu tür cerrahi müdahaleler, doğumdan hemen sonra veya çocukluk çağında gerekli olabilir ve çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur.